יידיש : Yiddish Overview


ב''ה

SubletSpy העלפט לענדלארדס כאפן און אנקלאגן טענענטס וואס פארדינגן זייערע אפארטמענטס.

די געזעץ אין נו יארק סיטי:

אין New York City איז אומלעגאל צו סוב-ליעסן אן אפארטמענט פאר אונטער 30 טעג, און דאס איז א ”,incurable offense“ דאס הייסט איר קענט אנקלאגן איינער טענענט אין געריכט. און זיי קענען נישט זאגן, “איך הער אויף”. זיי זענען אנגעקלאגט.

די געריכט שטעלט פאר דעם געזעץ זייער קלאר.

http://therealdeal.com/2016/01/21/appeals-court-upholds-decision-to-evict-rent-stabilized-airbnb-host/

פארמיידט 1,000$ שטראף:

אויב די NYC’s Office of Special Enforcement טרעפן Airbnb אדער סיי וואספאר אנדערע אומלעגאל סובלעט אין אייער בילדינג, שיקן זיי אראפ די Department of Building (DOB) אינספעקטארס צו אייער בילדינג, און באשטראפן אייך מיט 10,000$ קנס פאר יעדע אינצידענט באזונדער, צוגאב קנס פון 1,000$ פאר יעדע טאג. (זיי פרובירן יעצט צו הייבן דעם קנס צו 50,000$). מיט "סובלעט ספיי", קענט איר כאפן די דאזיגע טענענטס און פארמיידן די שטראפן.

Example Report

עס זענען דא איבער 60,000 ליסטינגס אויף AIRBNB אין נו יארק סיטי יעצט:

מיט איבער 60,000 רוב-אומלעגאל ליסטינגס אויף AIRBNB איז ממש אומ-מעגליך פאר א מענטש צו כאפן די אומלעגאלע אקטיוויטעטן אין זייערע בילדינגס. "סובלעט ספיי" ניצט אהערגעשטעלטע טעכנאלאגיע אריינגערעכענט Artificial Intelligence , און טויזענטער קאמפיוטערס, צו אנאליזן מיליאנען דאקומענטן און בילדער.

עס איז ביליג:

"סובלעט ספיי" קאסט אייך בלויז 1$ פער יוניט פער חודש, מיט אן איינמאליגע סעט-אפ פרייז פון 3$ פער יוניט, מיט א יאר קאנטראקט. ($1/unit/month, with a $3/unit setup fee. 1-year contract)

געוואלדיגע רעזולטאטן:

לעת עתה, א יעדע איינציגע לענדלארד וואס האט אויפגעסיינט האט שוין געזעהן רעזולטאטן. און אסאך האבן ערמעגליכט צו כאפן א Rent Control / Rent Stabilized טענענט און געפיילט זיי צו קלאגן.

סעמפל ריפארט:

דא האט איר א סעמפל ריפארט. (1) דעם אנגעקלאגטן'ס נאמען, (2) די אדרעס, (3) בילדער פון די ליסטינג, (4) די אינטערנעט אדרעס, (5) די גענויע צייטן, פרייזן און נעמען פון די געסט.

עס איז גרינג – איר קענט אויפסיינען אונטער צוויי מינוט:

 סיינט אויף אין ווייניגער ווי 2 מינוט:  https://SubletSpy.com עס איז נישט דא קיין פאפירן. איר גיבט בלויז אייערע בילדינג אדרעסס'ן און אייער קרעדיט\דעביט קארד.

פראגעס?

Email (English, please) support.team@subletspy.com